aanmelden (uitgebreid)

achternaam (geen voorletters of tussenvoegsel)
dhr./mevr.  
lidcode (indien u een lidcode heeft)
telefoonnummer  
geboortedatum  
ngf nummer (indien bekend)
email adres
 aanmelden... 
 indien u nog niet bekend bent bij ikgagolfen: schrijf jezelf in...
 
 terug naar vorige pagina...


uitleg
Alle leden van de aangesloten banen zijn automatisch bekend bij ikgagolfen.nl. Maar u kunt uzelf natuurlijk ook inschrijven als greenfeespeler.

Door het formulier in te vullen kunnen wij nagaan of uw gegevens al bij ons bekend zijn. Vult u alstublieft zoveel mogelijk velden in.

Het email adres zal gebruikt worden om u een bericht te sturen waarmee u een wachtwoord kunt instellen. Maar als u al eerder een wachtwoord heeft ingesteld, zal om veiligheidsredenen het oude emailadres worden gebruikt.

Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat ikgagolfen.nl uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandeld en niet aan derden ter beschikking zal stellen. lees meer...